תקנון בית פתוח

קבוצת ימיני עורכת מפעם לפעם קמפיין שמוגדר כקמפיין בית פתוח שמתוחם בכ שעתיים וביום שנקבע מראש (להלן "הקמפיין")
מטרת הקמפיין- לרכז מספר של רוכשים פוטנציאלים לנכס אחד ו/או יותר ע"מ להציע הצעות לרכישת נכס המשווק באופן בלעדי בקבוצת ימיני (להלן "הנכס").
במעמד הקמפיין אנו נציג את הנכס בפני רוכשים המעוניינים להגיע ולהתרשם מהנכס, נציע כיבוד ושתייה וכל מבקר יוכל להגיש הצעת מחיר לרכישת הנכס.

כל קונה שמבקר בקמפיין, יהנה מהטבה שמוגבלת למשך שבוע מיום הקמפיין בהטבה הזו אנו נפטור את הרוכש מתשלום עמלת תיווך למשך שבוע (להלן "ההטבה")

ההטבה תינתן רק למי שביקר בקמפיין והגיש הצעה לרכישת הנכס.

ההטבה תהיה לשיקול דעת מציע הקמפיין והוא יוכל להורות על הפסקת/קיצור פרק זמן ההטבה בכל עת.

המבקר בקמפיין ימלא מסמכי תיווך שבמסמכי התיווך יצוינו פרטי ההטבה, מבקר שלא ימלא את מסמכי התיווך במעמד הקמפיין, לא יהנה מההטבה.

ט.ל.ח

השאר תגובה