מס רכישה

שימו לב לשינוי במס הרכישה כפי שפורסם היום, רוכשי דירות למגורים, משמע דירה יחידה, יהיו זכאים למדרגות מס מעט גבוהות יותר, ז"א תשלום נמוך יותר לרשות המיסים, ברכישת דירה מזכה.
לדוגמא: רוכשי דירה ראשונה ויחידה יהיו זכאים לפטור מלא מהשקל הראשון ועד סכום של 1,623,320 ש"ח להבדיל מהסכום הקודם שהיה ע"ס של כ 1.570.000 ש"ח

מעל 1,623,320 ועד 1,925,460 גובה המס יהיה 3.5% על ההפרש וההמשך בטבלה המצורפת.
הבשורה אומרת שרוכשי הדירות יהנו ממס נמוך יותר, למרות שזה לא משקף את המציאות מהסיבה של עליות מחירים בתחום הנדל"ן שבשנת 2016 הגיע לכ 8%.

השינוי במס נכנס לתוקף כבר עכשיו
הטבלה מתוך אתר דה מרקר

השאר תגובה